top of page
Hår på piggtråd (002).jpg

BJØRNEHÅRFELLER I KARASJOK

NIBIO har avsluttet årets feltarbeid i forbindelse med sitt forskningsprosjekt i Karasjok kommune. Her får du vite mer om prosjektets formål og gjennomføring.

Her ser du hva en hårfelle er og hvordan den settes opp.

bottom of page