Forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler - FKT

Se hvilke tiltak du kan søke støtte til

Her kommer det informasjon om forskjellige tiltak man kan søke penger til og erfaringer fra utprøvde tiltak.

IMG_0484 (002).JPG