top of page

Forebyggende og konfliktdempende tiltaksmidler - FKT

Her kommer det informasjon om forskjellige tiltak man kan søke penger til og erfaringer fra utprøvde tiltak.

IMG_0484 (002).JPG
FKT-midler: What We Do
bottom of page