top of page
Søk
  • Næring og rovvilt

Statsforvalteren har sendt bekymringsmelding

I et brev datert 2. mai har Statsforvalteren i Troms og Finnmark meldt bekymring for beitenæringa i Troms og Finnmark, spesielt med tanke på rovviltbelastningen på regionens reindrift og sauenæring. Brevet er sendt til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet.


I brevet framheves blant andelen tap av beitedyr i regionen:

"I de hardest rammede kommunene (Senja, Ibestad, Nordreisa), er tap av lam oppe i 16-17 %. I alt 26 kommuner i Troms og Finnmark har lammetap høyere enn 7 %. Når det gjelder tap av sau i utmark (alt tap, herunder rovvilt, ulykke, sykdom m.m) er de største tapene i Lavangen, Nordreisa, Salangen, Bardu, Ibestad, Storfjord (i denne rekkefølgen).

(...)

Troms har over tid de høyeste oppgitte tapene både av kalv og voksne dyr. Prosentvis tap av kalv for disse områdene har vært på 53-62% gjennom alle fem sesonger. Det er særlig vinterklima- og/eller rovviltrelaterte tapsårsaker som har vært begrensende for produksjonen i Troms. I Troms ligger kalvetilgang etter tap på ca. 30-40 %, som forteller hvor stor del av kalveproduksjonen som reineier sitter igjen med i form av slaktedyr eller nyrekruttering til flokken."Bekymringsmelding om rovviltforvaltning i Troms og Finnmark
.pdf
Last ned PDF • 94KB

201 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page