top of page
Søk
 • nrfi10

Stilling utlyst i Næring og Rovvilt

Vil du bidra til tapsforebygging og til å styrke samarbeidet i rovviltforvaltninga?


I prosjektet Næring og Rovvilt i Finnmark er det ledig en 100 prosents stilling som prosjektmedarbeider. Prosjektperioden er ut 2026, med mulighet for forlengelse og tilpasset stillingsprosent. Arbeidsgiver er Stabbursnes Naturhus og Museum og stillingen har Finnmark som virkeområde.

Om prosjektet

Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark/Ealáhus ja Boraspiret Finnmárkkus er et prosjekt med fokus på rovvilt og beitenæring i rovviltregion 8.


Arbeidsoppgavene består i hovedsak av gjennomføring og veiledning innen forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) knyttet til beitedyr- og rovviltproblematikk.


Målgruppen for prosjektet er hovedsakelig saue- og reindriftsnæringa, skadefellingslag og rovviltjegere. Hovedmålsettingen er å gjøre tiltak for å redusere skader fra rovvilt på beitedyr og bidra til informasjonsflyt og samarbeid mellom ulike aktører i rovviltforvaltninga.

Prosjektet styres av rovviltnemnda i region 8, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Mattilsynet region nord. Næring og Rovvilt finansieres i hovedsak av rovviltnemnda i form av Miljødirektoratets FKT-tilskudd.

Arbeidsoppgaver:

 • igangsette forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader

 • støttefunksjon for skadefellingslag og rovviltjaktmiljø i Troms og Finnmark

 • styrke dialog og samarbeid mellom næring, samfunn, forskning og forvaltning

 • informasjon og veiledning om FKT-ordninga, rovviltregistrering, skadedokumentasjon, forvaltningssystemet m.m.

 • initiere prosjekt som omhandler innsamling og implementering av beitenæringas erfaringsbaserte kunnskap i rovviltforvaltninga

 • samarbeid og jevnlig dialog med kollega i prosjektet, Stabbursnes Naturhus og Museum, Statsforvalterens rovviltseksjon, Statens naturoppsyn, NIBIO Svanhovd med flere

 • noe reisevirksomhet og arbeid på kveldstid/helg må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning innen landbruk, reindrift eller naturforvaltning

 • god kjennskap til beitenæringene i regionen

 • grunnleggende ferdigheter i samisk språk og kultur

 • erfaring med dokumentasjon og anvendelse av erfaringsbasert kunnskap

 • erfaring fra prosjektarbeid

 • førerkort klasse B

Ønskede personlige egenskaper:

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • god gjennomføringsevne

 • strukturert og løsningsorientert

 • trives med å arbeide selvstendig

 • utadvendt og serviceinnstilt

Vi kan tilby:

 • varierte og faglig spennende arbeidsoppgaver

 • mulighet for å påvirke prosjektets oppgaver og egen arbeidshverdag

 • opplæring og innføring i prosjektets årshjul og rutiner ved oppstart

 • lønn etter avtale


Søknadsfrist 1. februar.


Se stillingsannonsen på arbeidsplassen.no for mer informasjon.
19 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page