top of page
Søk
  • nrfi10

Utvidet satsing på skadefellingslagene i 2023

Onsdag denne uka var styringsgruppa for Næring og rovvilt samlet for å planlegge neste års aktiviteter. Tre representanter fra referansegruppa deltok også på møtet, der rapporten for 2022 ble presentert og deltakerne diskuterte veien videre for prosjektet.Mer til skadefellingslagene i 2023

I møtet ble det klart at styringsgruppa stiller seg bak en økt satsing på skadefellingslagene og de tilknyttede hundeekvipasjene, da disse er helt sentrale i etterlevelsen av forvaltningsplanen. Ved pågående skadesituasjoner, der andre avvergende tiltak ikke er aktuelle eller har fungert, er et rutinert skadefellingslag avgjørende for å unngå unødvendige dyrelidelser og tap for dyreeier.


Det er lagt til grunn at satsingen så langt som mulig kommer alle skadefellingslagene i region 8 til gode - også i Troms. Videre ble det enighet om å bidra til en styrking av gauperegistreringsarbeidet. Det ble også etterlyst innsats fra prosjektets side for å rekruttere flere lisensjegere til jervejakta. Signalene fra styrings- og referansegruppa blir toneangivende for prosjektets FKT-søknader som skal leveres innen februar 2023. Alle tiltak fra 2022 videreføres i nye FKT-søknader for neste år med kun mindre justeringer.


Labøvelse på Rovviltskolen 2022
Et travelt år

Næring og rovvilt i Finnmark består av én stilling og denne var ubesatt i perioden fra november i fjor til mars i år. Etter oppstart har den nye prosjektmedarbeideren brukt mye ressurser på deltakelse i arbeidet med ny forvaltningsplan for rovvilt. Øvrig aktivitet i prosjektet har blant annet bestått av administrasjon og gjennomføring av skadefellingskurs i Neiden, NIBIOs bjørnehårfelleprosjekt, Rovviltskolen på NIBIO Svanhovd, landssamling for reindriftslærlingene, bjørnehundtrening i Sverige og øvrige tiltak som ble tildelt FKT-midler.


Vil møte deg som jobber med beitedyr eller jakter rovvilt

Som følge av arbeidet med forvaltningsplan har det vært liten anledning til å opprette kontakt med målgruppa for prosjektet etter oppstart i stillingen. Derfor er det en prioritet i det nye året å etablere kontakt med næringsutøvere innen saue- og reindriftsnæringa og deres organisasjoner, skadefellingslag og øvrige rovviltjegere - og andre som tilhører målgruppa for prosjektet. Velkommen innom kontoret på Stabbursnes for en prat, og inviter gjerne prosjekt Næring og rovvilt til deltakelse på møter og samlinger. Håper vi sees i 2023!

Hva er styringsgruppa?

Styringsgruppa er prosjekt Næring og rovvilts faglige ledelsesorgan. Der sitter rovviltnemnda i region 8 sammen med to representanter for statsforvalterens miljø- og landbruksavdeling og en fra Mattilsynet region nord. Styringsgruppa møtes normalt tre ganger i året og legger føringene for hva som skal prioriteres i prosjektet fra år til år.
37 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page