top of page
Søk
  • nrfi10

Vil du jakte rovvilt og mangler jegerprøven?

Prosjekt Næring og rovvilt i Finnmark dekker utgifter inntil 3 000 kr relatert til jegerprøvekurs for reineiere og sauebønder. Formålet er å på sikt rekruttere flere rovviltjegere blant næringsutøvere med god lokalkunnskap og egen motivasjon for å holde rovvilt på bestandsmålene.


I tiden fram mot høsten arrangeres det helgekurs for jegerprøven i Finnmark og Troms, noen av dem er listet opp under. Se om noen av dem passer for deg og meld deg på, eller følg med på aktuelle arrangørers hjemmeside for å få med deg neste kurs.
155 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bình luận


Bình luận đã bị tắt.
bottom of page