top of page
Søk
  • nrfi10

Viltkamera til gaupeovervåking

Oppdatert: 14. des. 2022

I sitt rovdyrwebinar om gaupeovervåking presenterer NINA metoden Scandcam - en overvåkingsmetode basert på viltkamera. Metoden ble første gang testet 2010/2011-sesongen og har fram til nå blitt anvendt helt nord til Troms. Forsøkene viser en økning på 12,5 % i antall registrerte familiegrupper.Statens Naturoppsyn i Finnmark tar nå i bruk viltkamera som del av sitt overvåkingsarbeid. For å plassere kameraene best mulig er de avhengige av råd fra reindrifta og andre lokalkjente med kjennskap til gaupas trekkleier og oppholdssted. Dersom du har slik kunnskap og ønsker å bidra til bedre bestandsoversikt, kan du kontakte Statens Naturoppsyns lokalt ansatte i Finnmark.

I Nord-Norge er det tamreinen som utgjør gaupas hoveddiett, men den spiser også sau og mindre dyr. Scandlynx-prosjektet viste at en hunngaupe i Troms spiste 40 tamrein i løpet av én vinter. Der det er nødvendig å frakte kadavrene ned til bygda for å få dokumentert skade, bidrar dette trolig til å drive tapstallene ytterligere. En familiegruppe fra eller til har med andre ord mye å si for den enkelte siida og sauebonde. Her må også nevnes at selv om det nasjonale bestandsmålet er basert på antall familiegrupper, dreper gauper beitedyr uavhengig av om de unger eller ikke. Det medfører at bestandsmålet og hvor vidt dette er nådd, ikke nødvendigvis sier så mye om tapsbildet i regionen.


Til tross for ekstraordinært høye tapstall i Finnmark sist beitesesong, ble ingen familiegrupper registrert. Følgene av at familiegrupper ikke blir registrert, er blant annet høyere terskel for skadefelling ved pågående skadesituasjoner og at det ikke blir tildelt jaktkvote for området. Forhåpentligvis vil metoden med kameraovervåking avdekke familiegrupper i Finnmark, som ellers ikke registreres gjennom sporing.

NB! Husk også at dersom du bidrar til første registrering av ny familiegruppe ved å melde inn spor eller andre observasjoner, får du dusør på 15 000,- (før skatt). Les mer om dusørordningen.


31 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page