top of page
Lecture

DUSØRORDNING

Her kommer det innhold etter hvert

Hva skal til for å få dusør, hvor mye er det, hvem har fått tidligere osv.

TITLE

Subtitle

Utbetaling av dusør GAUPE 2019-2020

Publisert 18/02 2021, 10:52

Foto: Petter Kaald 

På bakgrunn av innmeldinger/tips av observasjoner av gaupefamilier i Troms og Finnmark, er det til sammen blitt utbetalt 250 000 kroner i dusør for melding om gaupefamilie i registreringssesongen 01.10.2019 til 28.02.2020.

Registreringssesongen for gaupe i 2021 varer ut februar! 
Gaupefamiliene registreres primært på sporsnø i perioden 1. oktober til 28. februar. Registrerings perioden avsluttes ved utgangen av februar hvert år fordi voksne dyr går sammen i parringstiden i mars, o derfor feilaktig kan bli vurdert å være en familiegruppe.

15000,- for første ynglingsobservasjon

7500,- er delt første ynglingsobservasjon (observasjonene er meldt inn på omtrent samme plass, til omtrent samme tid)

5000,- er for melding om yngling som tidligere er registrert

Observasjonsdata Sum StedRovbase-ID

26.10.201915 000,-Målselv, Keianes R521309

31.10.201915 000,-Kvænangen, KvænangsbotnR521671

31.10.20197500,-Nordreisa, KjellerskogenR521397

31.10.20197500,-Nordreisa, SkjønsfjellR521399

01.11.201915 000,-Nordreisa, Reisadalen. SaraelvR521404

05.11.20195000,-Kvænangen, LøkviknesR521571

10.11.201915 000,-Porsanger/Porsángu, HolmfjordR521604

10.11.201915 000,-Målselv, TrongenR521643

10.11.201915 000,-Alta, Transfarelvdalen R521633

20.11.20195000,-KvænangenR524881

22.11.20195000,-Nordreisa, GahperusR522160

23.11.20195000,-Nordreisa, LuvdditvuopmiR522142

05.12.201915 000,-Nordreisa, OksfjordR522547

13.12.201915 000,-Storfjord/Omasvuotna, SalmenesR522750

14.12.20195000,-Målselv, MaukdalR522763

15.12.20195000,-Gáivuotna/Kåfjord, ØvermyraR522781

21.12.20195000,-Målselv, MaukdalR523324

25.12.20195000,-Målselv, SandbakkenR523138

08.01.20205000,-Kvænangen, TangneslandetR523497

14.01.20205000,-Nordreisa, Dyrnes R523505

19.01.20205000,-KvænangenR523873

19.01.20205000,-Nordreisa, GeiraR523731

20.01.20205000,-Kvænangen  R524880

29.01.20205000,-Kvænangen, StorengelvaR523984

29.01.202015 000,-Målselv, SvalheimR523964

07.02.20205000,-Nordreisa, HaugsethR524518

07.02.20205000,-Alta, IsbergetR524588

10.02.20205000,-Nordreisa, OksfjordenR524641

14.02.20205000,-Nordreisa, SteinsvikR524874

Påkjørte gaupe unger 

21.11.20195000,-Nordreisa, HamneidetM497917

19.12.20195000,-Gáivuotna/Kåfjord, LangnesM497966

Totalt utbetalt 250 000,-

For mer informasjon om registrering kan du gå inn på https://rovbase.no/ og søke på rovbase-ID Gaupebestanden i Norge overvåkes gjennom å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med årsunger.
Tips som leder til dokumentasjon av gaupefamilie/mor med unger kan utløse dusør på opptil 15.000 kroner. 

  • Observasjoner av dyr, spor eller sportegn meldes inn til Statens naturoppsyn, som sender ut rovviltpersonell i felt for å undersøke nærmere. SNO slår fast om sporene stammer fra ei familiegruppe av gaupe eller ikke.

  • Foto av gaupe med unger kan utløse dusør. Hvis man har dokumentert dato, når bilde ble tatt, hvor bildet ble tatt og at SNO kan identifisere at det er flere individer på bildet. Kravet for at man skal kunne få dusør er at SNO vurderer observasjonen som antatt sikker eller dokumentert.
    Dato er viktig fordi på «feil tid av året» (Utenfor registreringssesongen) kan det være snakk om flere voksne gauper.


Gå in på https://rovdata.no/Gaupe/Sporogsportegn.aspx for å se bilder av gaupe spor og sportegn 

Read More
bottom of page