top of page

TIPS OG DUSØR

Registrering av fredet rovvilt danner grunnlagET for rovviltforvaltningen i Norge, og mye av registreringen gjøres på frivillig basis. For å stimulere til økt frivillig bidrag til rovviltregistreringa i Troms og Finnmark, har rovviltnemnda i region 8 satt av midler til en dusørordning.

Registrering kan gjøres ved å sende inn tips, foto eller viltkamerabilder av rovvilt eller spor, innsamling av møkk og hår m.m. Les mer om framgangsmåte på rovdata.no. 


NB: dusøren er skattepliktig og de oppgitte beløpene er før skatt. 

Nyttige lenker for info om innsamling av møkk
 

Vis respekt for rovdyrene

Unngå å jage vilt på jakt etter dusør, spesielt mor med unger. Hvis du observerer mor med unger, ta kontakt med Statens Naturoppsyn. Som tipser får du likevel dusøren.

Her finner du ditt lokale Statens naturoppsyn.

Registrer dine rovviltobservasjoner i Skandobs

Skandobs er en nettjeneste hvor alle kan rapportere sine observasjoner av bjørn, jerv, gaupe og ulv. Ved å rapportere dine observasjoner, bidrar du til den samlede kunnskapen om leveområder og antall rovdyr i Skandinavia. Skandobs er tilgjengelig for nettleser (www.skandobs.no) og gratis app til Android eller iOS-enhet.

Les mer om Skandobs og lag din bruker ved å klikke her.


Ta kontakt med Statsforvalteren om du har spørsmål om dusørordningen eller rovviltforvaltning generelt.

DUSØRER SFTF 2023.png
bottom of page