top of page
Søk
  • nrfi10

Rovviltskolen 2022

Sist uke var elever fra Kautokeino og Tana videregående skoler samlet på NIBIO Svanhovd i Pasvik. Anledninga var Rovviltskolen - et arrangement med mål om å gi innføring i rovdyrforvaltninga og hva man kan gjøre for å forebygge skade og konflikt relatert til rovdyr.


Victoria Gonzales, naturveileder ved NIBIO Svanhovd, instruerer om oppgaven på laboratoriet.


Teoretisk del av programmet bestod av innlegg fra NIBIO, Statsforvalteren og SNO, representanter for beitenæringa, samt interesseorganisasjonen Birdlife. Videre fikk elevene utfolde seg i labben med isolering av DNA fra bjørnemøkk, for så å søke opp individet i Rovdatas database og bli kjent med den enkelte bjørnens historikk.


Tema for innleggene var oppsummert rovdyrs og menneskets felles historie, rovdyrforvaltning og FKT (forebyggende og konfliktdempende tiltak), skadeobduksjon og genetikk i forvaltningssammenheng. Videre fikk elevene et innlegg fra Birdlife om kongeørn, og to bønder fortalte om sine erfaringer med rovdyr og tapsforebyggende tiltak. Et planlagt innlegg fra representant fra reindrifta ble dessverre avlyst.


Tilbakemeldingen fra årets deltakere var positive og vi opplever at programmet gir nyttig informasjon til personer som skal arbeide, eller allerede arbeider, med beitedyr. Den er også en god arena for kunnskapsutveksling mellom næringsutøvere og folk i forvaltninga, som legger grunnlag for dialog i framtida.


Dersom du representerer en gruppe som kunne hatt interesse av å delta på liknende arrangement, vil vi gjerne høre fra deg!

40 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page