top of page

SKADEDOKUMENTASJON

Dokumentasjon av skade fra rovvilt er et avgjørende ledd i utmålingen av rovdyrerstatning. Den er også et viktig bidrag til bestandsovervåkninga.

Du som næringsutøver kan bidra til at dokumentasjonsgraden blir størst mulig, dersom du vet hva du skal gjøre når du finner kadaver.


Ta kontakt dersom ditt distrikt eller beitelag ønsker et kurs i skadedokumentasjon - det kan vi arrangere. 

Se handboka Drept av rovvilt?
IMG_0026.JPG

HVA GJØR DU NÅR DU FINNER KADAVER?

ABC for hva man gjør når man finner kadaver / får rovviltangrep i flokken. Se:

Veiledning for dyreeier ved rovviltskader - regjeringen.no

Kadaverundersøkelse

Her ser du hvordan SNO's personell går fram når de undersøker innleverte kadaver. Denne kalven er drept av kongeørn. Les mer om kadaverundersøkelse og variasjon i skadebilder i handboka Drept av rovvilt?

bottom of page