top of page

TRADISJONELL KUNNSKAP

Hva er tradisjonell kunnskap og hvordan er den relevant til rovviltforvaltninga?

[definisjon på tk + hvem som har den]
[sauebilde]
[lover og internasjonale forpliktelser]
[nytteverdi]
[innspill til forvaltningsplanen om tk]
[oppfordring til å søke om FKT-midler til tiltak med formål om å samle inn, systematisere og formidle relevant tk]

Contact
IMG_0484 (002).JPG
bottom of page