top of page
Søk
  • nrfi10

Skadefellingskurs i Neiden 2022

Et godt bemannet og trent fellingslag med gode hunder er en nøkkelfaktor for å forebygge og avverge skadesituasjoner - situasjoner som ofte har store dyreveldferdsmessige, økonomiske og menneskelige konsekvenser. De er også et viktig bidrag til å holde rovviltbestandene på bestandsmålene.


Derfor er rekruttering til og utvikling av skadefellingslag i Finnmark en kjerneoppgave for prosjekt Næring og rovvilt i Finnmark. Vi har som mål å arrangere minst ett kurs i året, både for nye og erfarne jegere.

Skytetrening i forbindelse med årets kurs i skadefelling i Neiden 19. - 22. mai 2022. Foto: Isak Nilsen.


Sist helg var engasjerte jegere fra de kommunale skadefellingslagene i Tana, Nesseby og Sør-Varanger samlet i Neiden på skadefellingskurs. Instruktører var Eivind Lurås fra Jakt- og fiskesenteret og John Ivar Larsen fra SNO. Kurset er finansiert gjennom prosjekt Næring og rovvilt med Miljødirektoratets FKT-midler som bevilges av rovviltnemnda.


Tema for kurset var blant annet rovviltbiologi og -forvaltning, jaktledelse og organisering av skadefelling, hundetrening, praktisk skytetrening og sporing. Bestått teorieksamen og skyteprøve gir kursbevis en jeger som er litt bedre forberedt på å bidra til skadefelling.


Ønsker du eller ditt jaktlag å delta på slikt kurs, eller en annen form for fagsamling/kompetanseheving? Da vil vi vite det! Ta kontakt med prosjektmedarbeider på e-post eller telefon 995 35 605.

48 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page