top of page

NÆRING OG ROVVILT

Et prosjekt for tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak

Forvaltningsplan for rovvilt region 8.jpg

NY FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I REGION 8

Rovviltnemnda har sendt forslag til ny forvaltningsplan på høring. Høringsfrist er 14. februar. 

2010_Gaupe F199_KGU_4180.jpg

GAUPE I FINNMARK

Bestandsutvikling, overvåking og dusørordning

FKT_edited.jpg

FKT

Se hvilke tiltak som kan støttes gjennom tilskuddsordningen for forebyggende og konfliktdempende tiltak.

IMG_1958.JPG

SKADEDOKUMENTASJON

Les mer om hvordan du går fram for å dokumentere rovdyrskade

AKTIVITETER I 2023

Her ser du hvilke aktiviteter som er planlagt i prosjektet i år. Kontakt gjerne prosjektet dersom du har ønsker om kurs innen rovvilt/beitedyr, eller ønsker å delta på noen av de planlagte arrangemente.

27. - 29. oktober i Porsanger

I oktober arrangerer vi et todagers jervejaktkurs i Finnmark, med noen timer teori første kveld, etterfulgt av to dagers praktisk jakt. Instruktør fra Jakt- og fiskesenteret i Flå, han har også med seg en hundeekvipasje til jakta.

Kurset er ment som et bidrag for å øke andelen jerv som felles i lisensjakt. Les mer om kurset her. 


FeFo støtter kurset med 35 000 kr gjennom tilskuddsordningen Giisá Finnmarksloven.

JFDW9298.JPG

BJØRNEHUNDTRENING I TACKÅSEN

juni - august

Hvert år tilbyr Miljødirektoratet et begrenset antall plasser til deltakelse på sportrening for bjørnehundekvipasjer i Tackåsen, Sverige. Formålet er å bidra til beredskap for skadefellinger i form av bjørnehundekvipasjer som er trente og samkjørte med de ansatte i Statens naturoppsyn. Næring og rovvilt bidrar med dekning av reisekostnader, utvalg av ekvipasjer og organisering.  

5420f0_064a93ba836645f18fbe057542745659~mv2.jpg

SKADEFELLINGSKURS

25. - 28. mai, Målselv

Grunnleggende kurs i skadefelling gir innføring i regelverk og teknikk relatert til skadefellinger, samt skytetrening og trening av hund på vaierbjørn. Det er nyttig for nye medlem, men også som oppfriskning for de drevne. Dessuten er det satt av en egen dag til opplegg for skadefellingsledere.

IMG_0098.JPG

VIDEREGÅENDE SKADEFELLINGSKURS

20. - 23. mai
Sør-Varanger, Nesseby, Tana, Porsanger

Videregående skadefellingskurs er et tilbud til de lagene som deltok på fjorårets skadefellingskurs i Neiden. Kurset består av en kort teoretisk del etterfulgt av praktiske case-oppgaver i felt. Kurset avvikles med en dag pr. skadefellingslag. Instruktør er Eivind Lurås fra Jakt- og fiskesenteret.

Skadefellingskurs Neiden 2022.jpg

FAGSAMLING FOR SKADEFELLINGSLEDERE

april, digitalt

Skadefellingsledere og de administrativt ansvarlige i kommunene inviteres til å delta på digital fagsamling i april. Formålet med samlingen er å tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom lagene i region 8. I tillegg står faglig påfyll fra Jakt- og fiskesenterets instruktør Eivind Lurås, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statens naturoppsyn på programmet.

jakt- og fiskesenteret.jpg

ROVVILTSKOLE PÅ SVANHOVD

november

Hvert år arrangerer vi, i samarbeid med NIBIO og Stabbursnes Naturhus, rovviltskole på Svanhovd, Pasvik. Opplegget er satt sammen for å gi framtidige og unge utøvere i beitenæringa grunnleggende innføring i rovviltets biologi, forvaltningssystemet rundt og skadeforebyggende tiltak m.m. Arrangementet bidrar til å opprette kontakt med de forskjellige aktørene og gir et godt utgangspunkt for å orientere seg i forvaltningssystemet. Målgruppe for arrangementet er landbruks- og reindriftselever på videregående skole, samt lærlinger innen fagområdene.

IMG_0447.JPG

ARENA ROVVILT

Ikke fastsatt tidspunkt.

Konseptet Arena rovvilt skal bidra til å samle beitenæring, forvaltning, forskere og andre aktuelle aktører og interessenter innenfor temaet rovvilt og beitedyr for dialog og samarbeid. Seminar og møter for og med disse er eksempel på aktuelle arrangement. Det er også mulighet for kurs i skadedokumentasjon, rovviltregistrering, FKT eller annet som måtte være nyttig for din organisasjon, beitedistrikt eller beitelag. Ta kontakt med prosjektet ved interesse for denne typen arrangement.

IMG_1958.JPG

KONTAKT PROSJEKTET

Stabbursnes Naturhus og Museum
Vestre Porsangerveien 1335
9710 Indre Billefjord

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page