top of page

NÆRING OG ROVVILT I FINNMARK

Et kontaktpunkt mellom beitenæring og forvaltning 

Hjem: Welcome
Forvaltningsplan for rovvilt region 8.jpg

NY FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT

Rovviltnemnda arbeider med ny forvaltningsplan, som skal vedtas i høst. Les om prosessen og arbeidsgruppenes innspill.

FKT_edited.jpg

FKT

Se hvilke tiltak som kan støttes gjennom tilskuddsordningen for forebyggende og konfliktdempende tiltak.

IMG_1958.JPG

BEITEDYR OG ROVVILT

Informasjon til næringa om skadedokumentasjon etc. Prøv å finne et sauebilde hit.

Brown bear awoke from hibernation, eats the moose's corpse. A brown bear in the forest. Ad

NYHETSBILDE

Her får du oversikt over nyhetssaker om beitedyr og rovvilt i Troms og Finnmark

Hjem: What We Do
Hjem: Blogg-feed

AKTIVITETER I 2023

Her ser du hvilke aktiviteter som er planlagt i prosjektet i år. Kontakt gjerne prosjektet dersom du har ønsker om kurs innen rovvilt/beitedyr, eller ønsker å delta på noen av de planlagte arrangemente.

FAGSAMLING FOR SKADEFELLINGSLEDERE

april, digitalt

Skadefellingsledere og de administrativt ansvarlige i kommunene inviteres til å delta på digital fagsamling i april. Formålet med samlingen er å tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom lagene i region 8. I tillegg står faglig påfyll fra Jakt- og fiskesenterets instruktør Eivind Lurås, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statens naturoppsyn på programmet.

jakt- og fiskesenteret.jpg

VIDEREGÅENDE SKADEFELLINGSKURS

20. - 23. mai
Sør-Varanger, Nesseby, Tana, Porsanger

Videregående skadefellingskurs er et tilbud til de lagene som deltok på fjorårets skadefellingskurs i Neiden. Kurset består av en kort teoretisk del etterfulgt av praktiske case-oppgaver i felt. Kurset avvikles med en dag pr. skadefellingslag. Instruktør er Eivind Lurås fra Jakt- og fiskesenteret.

Skadefellingskurs Neiden 2022.jpg

SKADEFELLINGSKURS

25. - 28. mai, Målselv

Grunnleggende kurs i skadefelling gir innføring i regelverk og teknikk relatert til skadefellinger, samt skytetrening og trening av hund på vaierbjørn. Det er nyttig for nye medlem, men også som oppfriskning for de drevne. Dessuten er det satt av en egen dag til opplegg for skadefellingsledere.

IMG_0098.JPG

ARENA ROVVILT

Ikke fastsatt tidspunkt.

Konseptet Arena rovvilt skal bidra til å samle beitenæring, forvaltning, forskere og andre aktuelle aktører og interessenter innenfor temaet rovvilt og beitedyr for dialog og samarbeid. Seminar og møter for og med disse er eksempel på aktuelle arrangement. Det er også mulighet for kurs i skadedokumentasjon, rovviltregistrering, FKT eller annet som måtte være nyttig for din organisasjon, beitedistrikt eller beitelag. Ta kontakt med prosjektet ved interesse for denne typen arrangement.

IMG_1958.JPG

oktober / november i Finnmark (ikke fastsatt tid eller sted)

I år planlegger vi et todagers jervejaktkurs i Finnmark, med en teoridag og en dag med praktisk jakt. Tidspunkt og sted er avhengig av hvor og når interessen er størst. Dette er ledd i et lengre arbeid fra Næring og rovvilts side for å øke andelen jerv som felles i lisensjakt. Ta kontakt dersom du er interessert i å delta.

FeFo støtter kurset med 35 000 kr gjennom tilskuddsordningen Giisá Finnmarksloven.

JFDW9298.JPG

BJØRNEHUNDTRENING I TACKÅSEN

juni - august

Hvert år tilbyr Miljødirektoratet et begrenset antall plasser til deltakelse på sportrening for bjørnehundekvipasjer i Tackåsen, Sverige. Formålet er å bidra til beredskap for skadefellinger i form av bjørnehundekvipasjer som er trente og samkjørte med de ansatte i Statens naturoppsyn. Næring og rovvilt bidrar med dekning av reisekostnader, utvalg av ekvipasjer og organisering.  

5420f0_064a93ba836645f18fbe057542745659~mv2.jpg

ROVVILTSKOLE PÅ SVANHOVD

november

Hvert år arrangerer vi, i samarbeid med NIBIO og Stabbursnes Naturhus, rovviltskole på Svanhovd, Pasvik. Opplegget er satt sammen for å gi framtidige og unge utøvere i beitenæringa grunnleggende innføring i rovviltets biologi, forvaltningssystemet rundt og skadeforebyggende tiltak m.m. Arrangementet bidrar til å opprette kontakt med de forskjellige aktørene og gir et godt utgangspunkt for å orientere seg i forvaltningssystemet. Målgruppe for arrangementet er landbruks- og reindriftselever på videregående skole, samt lærlinger innen fagområdene.

IMG_0447.JPG
Hjem: Projects

KONTAKT PROSJEKTET

Stabbursnes Naturhus og Museum
Vestre Porsangerveien 1335
9710 Indre Billefjord

  • Facebook
  • Instagram
Hjem: Contact
bottom of page