top of page

HVEM BESTEMMER HVA?

Oversikt over rollefordeling i rovviltforvaltninga og de forskjellige aktørenes handlingsrom

Regjeringen

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Miljødepartementet

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Les mer på departementets n...

Miljødirektoratet

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Les mer på direktoratets nett...

Rovviltnemnda region 8

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Les mer på statsforvalterens ...

Kommunene

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Les mer om kommunenes rolle

Jegere og allmennheten

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Les mer om jegerens rolle

Statens naturoppsyn (SNO)

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

Les mer om SNO's rolle

Mattilsynet/(NRFI)

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

INTERNASJONALE RAMMER

Her får du oversikt over hvilke rammer og avtaler som danner grunnlaget for norsk rovviltforvaltning (hentet fra forvaltningsplanen for region 8)

BERNKONVENSJONEN

Ratifisert 1983

Krav til bevaring av flora og fauna i deres naturlige leveområder.

BIOKONVENSJONEN

Ikrafttreden 1993

Konvensjonen om biologisk mangfold forplikter landene til å lage nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet.

LIST ITEM TITLE

Item Subtitle

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

NASJONALE RAMMER

1982

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

2009

Oppsummering av virkeområde og implementering av internasjonale avtaler

2005

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

2010

This is your item description. Use this space to add a description of the services, products, team members or any other items you want to highlight on your site. Have a lot to say? Easily turn any item into a full page by clicking ‘Create a page from this item’ in the edit panel.

2004

I Noreg har vi også to rovviltforlik som seier korleis vi i dag skal forvalte rovvilt i norsk natur. Den første er stortingsmld 14 fra 2004: Rovvilt i norsk natur

  • todelt målsetting

2011

Hva er hovedtrekkene fra dette rovviltforliket?

  • list opp her

vårflytting 23.4.2016.jpg

LES MER

Sett inn alle relevante lenker her

Nyttige lenker om norsk rovviltforvaltning

bottom of page