Rovvilt i Finnmark

Info om lokal bestandssituasjon, skadebilde og uttak m.m.

Her kommer det innhold etter hvert.

2010_Gaupe F199_KGU_4180.jpg