top of page

Bjørnehårfeller - hvordan fungerer de?

Innledning til temaet

Beskriv metoden

Viktig å få fram at det aldri er registrert skader på dyr pga. piggtråden. 

og hvordan den fungerer her... 

bottom of page