top of page
Wolverine, Gulo gulo (Gulo is Latin for _glutton_), also referred to as glutton, carcajou,

STIMULERINGSTILTAK JERV

Hva skal vi finne på her? Fagsamling eller heller en workshop for å få innspill til god anvendelse av prosjektmidlene. Trengs det rekruttering, trening av eksisterende jegere, innkjøp av materiell eller et helt nytt system for jervajakta (jf. forslag fra Rasmus)

(fra miniblogg:) Jervejakt - Fagsamling jerv. I 2019 arrangerte NRFI, sammen med to erfarne jervejegere i Øst-Finnmark,  fagsamling jerv i Lakselv. Målet med slike samlinger er å rekruttere flere jegere, stimulere til jervejakt og erfaringsutveksling. 

NRFI har også tett kontakt med jervejegere som har vært tilknyttet prøveordningen “Bruk av nye virkemidler under lisensfelling av jerv”. Jervejegere har siden 2015 rapportert til NRFI om bruk av kunstig åtebelysning og viltkamera til overvåkning av jervebås, gjennom NRFI har jegerne også hatt mulighet til å søke om tilskudd kameraer og lys. Bruk av viltkamera til overvåkning av jervebås og kunstig åte lys er nå tillatt for alle. 

bottom of page