top of page
Skadefellingskurs Neiden 2022.jpg

SKADEFELLINGSKURS

(hentet fra miniblogg)

Kurs i skadefelling er kurs som arrangeres for de kommunale skadefellingslagene i Finnmark. I 2019 hadde lagene et 4 dagers kurs med hvor man hadde med alt fra organisering og ledelse av laget, rovdyrenes adferd og biologi, ettersøk, trening av hund på virebjørn, gjeldende lovverk og skytetrening for alle, også på bevegelige mål. Kurset ble avsluttet med en teori eksamen, og en skyteprøve som kvalifiserer til et eget skadefellingspass(kursbevis).

I 2020 ble det arrangert beredskapskurs for kommuneansvarlig og fellingsleder for skadefelling av store rovdyr. På dette kurset er det fokus på å lage beredskapsplaner og administrativ planlegging og kompetanseheving. Kurset er ment for jaktleder og kommuneansvarlig. 

Skytetrening; deltagere sjekker resultatet

“Bjørnen” som laget skulle finne/"felle" :)

I 2020 ble det arrangert videregående kurs for det kurset som lagene hadde i2019. På dette kurset fikk de en case oppgave som skulle løses. Laget får “melding fra beitebruker” med begrenset informasjon, som fra en virkelig skadefellings situasjon. På dette kurset ble det brukt sporhund, det ble lagt ut slepespor med lukt av bjørn i området, og ellers alt av utstyr som brukes under et slikt oppdrag. Mer informasjon ble gitt ettersom laget løste en og en deloppgave. Lagene fikk felt “bjørnen” :) 

Kursene arrangeres i samarbeid med Jakt og Fiskesenteret . Gå inn på Instagram siden til Næring og rovvilt å se videosnutter av trening av hund på virebjørn og skytetreningene. 

bottom of page