top of page

ROVVILTSKADE PÅ REIN 2021/2022

June 9, 2019

Oppsummering av tapsbildet i Finnmark reindriftsåret 2021/2022. Gaupeangrep har preget tapsbildet for rein i år, med hovedtyngde i beiteområder mellom Porsanger og Tana. Totalt er det dokumentert xxx rein tatt av gaupe, og mange flere kadaver er funnet og levert inn.


Statsforvalteren har gitt xxx skadefellingstillatelser og xx gauper er skutt og belastet skadefellingskvote. Representanter fra næringen melder at.... Sitat fra forvaltninga og fra næringsutøvere som har opplevd tap.. 


Også jerv og kongeørn har gjort sine innhogg i Finnmarks reinflokker. Tall. 

Sitat fra leder i rovviltnemnda. 

bottom of page