top of page
Men Volunteering

ARENA ROVVILT

(Hentet fra miniblogg)

Arena rovvilt  er et seminar hvor næring og forvalting kan møtes for å møtes for å styrke dialogen, og for å utveksle kunnskap og erfaringer. 
I 2019 arrangerte NRFI Arena rovvilt - Rein i samarbeid med Kautokeino Flyttsamelag (GJSS) og Karasjok Flyttsamelag (KJSS). 
Seminaret ble delt i fire deler der NRFI, Fylkesmannen i Troms og Finnmark (FM), SNO og Veterinærinstituttet i Troms (VI) sto for en del hver.  I 2020 ble Arena rovvilt - Sau arrangert i samarbeid med NIBIO og Finnmark Sau og Geit.
Kadaverundersøkelse sammen med SNO- Arena rovvilt Rein. Denne reinen ble dokumentert tatt av jerv.

bottom of page